A jövő szakképzése

Küldetésünknek tekintjük olyan minőségű és szemléletű szakképzés rendszerének a kidolgozását és megvalósítását, amely a ma követelményein túlmutatóan a jövőre készít fel. Az elérhető modern technika és technológia csak egy olyan adottság a számunkra, amely utat nyit a mainál is fejlettebb ember alkotta környezet létrehozásához, és életminőség eléréséhez.

Tanulóinknak ebben a folyamatban az aktív kezdeményező, s nem csupán a végrehajtó szerepet szánjuk. Célunk, hogy tanulóink a képzőközpontban megszerzett ismeretekkel a környezetük fejlődéséhez járulhassanak hozzá.

A megfelelő szemléletű szakképzés elengedhetetlen részének tartjuk a tanulás iránti érdeklődés felkeltését azért, hogy a tanulók a képzést motiváltan, a tudás szerzés öröméért is végezzék.

Gyakorlatorientáció!

A tanulók a leghatékonyabban munka közben, a gyártási folyamatba bekapcsolódva sajátíthatják el a szakmát. Azt tapasztaljuk, hogy az ipari környezetben való tanulás inspirálóan hat a tanulókra, sokkal nagyobb igyekezettel próbálnak fejlődni és nagyobb a motivációjuk, ha nem a hulladéktárolónak készítik a munkadarabokat, hanem aktuális gyártási feladatok végrehajtásával valódi értéket állítanak elő.

Az általunk oktatott műszaki területek mindegyike kiemelten gyakorlatigényes, így nálunk
a gyakorlati képzés kellő hangsúlyt kap, az elméleti tudás alkalmazásán van a hangsúly. A legfontosabb célunk használható tudással felvértezni tanulóinkat.